Vetenskapsmän och kvinnor

Pingvinberget. Foto: Scanpix

Förut diskriminerades kvinnor enligt lagen – numera upprätthålls diskrimineringen av frivilliga krafter.

Den meningen stod skriven på en tändsticksask jag fick av min mamma när jag var i tonåren.

I år är det nio män och en kvinna som tilldelats Nobelpriset. Det kan bero på att kvinnor inte har gjort några lysande upptäckter på senare år. Det kan också bero på något annat.

SvD skriver: Av de 16 ordinarie ledamöterna i de tre Nobelkommittéerna – de med mest inflytande – är ingen kvinna. 15 personer är adjungerade till kommittéerna och av dem är tre kvinnor. Är det så att män väljer män och kvinnor väljer kvinnor? Nej min erfarenhet är att män väljer män och kvinnor väljer män.

Bertil Fredholm ordförande i medicinkommittén säger: Priserna speglar upptäckter som gjordes för kanske 20 år sedan då ännu färre eller nästan inga kvinnor hade toppositioner inom forskningen. Med den satsning som görs nu kommer situationen att ändras i framtiden.

Men det stämmer inte riktigt – kvinnor har i alla tider forskat, fast man har velat se dem som assistenter till de manliga forskarna.

Kvinnor kanske inte är så intresserade av forskning?

Nej – det stämmer inte heller, SvD berättar i en annan artikel att: I dag är könsfördelningen på doktorsnivån så gott som jämlik men därefter försvinner kvinnorna successivt för att sjunka till 17 procent bland landets professorer.

– En viktig orsak är att befordringsgången efter doktorsexamen är oklar och delvis godtyckligt, säger Lars Leijonborg. Det är därför viktigt att införa ett mer rättvist, tydligt och öppet system inte minst för att stimulera kvinnorna att fortsätta med forskningen.

Frågan är hur man ska göra med Nobelpriset? Riksbankens pris i ekonomi – det som felaktigt kallas Nobelpriset i ekonomi har hittills inte gått till en enda kvinna.

Nobelpriset i fysik har gått till två kvinnor: Marie Curie 1903 och 60 år senare till Maria Goeppert-Mayer.

Marie Curie är fick Nobelpriset två gånger – men båda gångerna var problematiska. Anledningen var att hon var kvinna. Första gången skulle bara Henri Becquerel och hennes make Pierre Curie få priset – eftersom Nobelpriskommittén ansåg att hon bara varit sin makes assistent (ett öde som även drabbade Maria Goeppert-Mayer 60 år senare).

Pierre insisterade på att även Marie skulle vara med. Allt arbete hade de gjort tillsammans. Men de fick inte varsitt diplom – de fick dela på Pierres diplom.

1906 råkade Pierre ut för en olycka, han blev överkörd av ett hästekipage och avled genast.

Marie ombads att ta över Pierres professur vid Sorbonne – där ingen kvinna tidigare hade varit professor. Hon kandiderade dessutom till den franska vetenskapsakademien – men dit var inga kvinnor välkomna – dörren förblev stängd även för henne.

1911 skulle hon få sitt andra nobelpris – denna gång i kemi – och hon skulle inte dela det med någon. Men skandalpressen i Paris ville något annat. Man hade upptäckt att hon hade en relation med en gift man. Ryktet nådde Sverige och vetenskapsakademien. De uppmanade Marie Curie att på grund av denna affär inte personligen infinna sig för att hämta priset. Men Marie Curie menade att priset inte hade något med hennes privatliv att göra. Hade hon varit en man så hade ingen lyft på ögonbrynen på grund av hans ”virila leverne”.

Nobelpriset i kemi har sedan bara gått till ytterligare två kvinnor. 1935 fick Irène Joliot-Curie (dotter till Pierre och Marie Curie) priset. Hon delade det med sin make. 29 år tog det för att hitta en ny kvinnlig kandidat till nobelpriset i kemi; 1964 fick Dorothy Crowfoot-Hodgkin det.

1962 fick Crick, Wilkins och Watson dela på nobelpriset i medicin för sin upptäckt av DNA. Men vad de glömde berätta var att Rosalind Franklin skulle varit med och delat det om hon varit i livet. Nu delas inte nobelpriset ut postumt – trots att författaren Erik Axel Karlfeldt fick det sedan han gått bort. Och fler än tre kan inte dela på priset – så det var ju praktiskt att Franklin gått och fått cancer. Hon gick bort 1958.

Anledningen till att det blev just de tre var bland annat därför att hennes manlige kollega – Maurice Wilkins – gått in på hennes laboratorium och stulit det fotografi hon tagit av DNA. Rosalind Franklin var den förste som lyckats fotografera det.

Franklins stulna fotografi av DNA

Stämningen mellan Wilkins och Franklin var dålig redan innan och för Franklin var det över huvud taget svårt att vara kvinna och forskare. Till exempel så hade kvinnor inte tillstånd att vistas i universitets matsal. Hon fick sitta på labbet eller i en korridor. Om vädret tillät kunde hon sitta på en bänk utomhus.

James D. Watson skriver i sin självbiografi ”The Double Helix” om upptäckten av DNA. Han nämner Rosalind Franklin – men kallar henne konsekvent för Rosy (de övriga forskarna nämns vid efternamn). James D. Watson går bland annat på ett föredrag hon håller och kommenterar: ”There was no warmth or lightness in her words. Even so, I could not regard her as totally uninteresting. For a moment, I wondered how she would look if she took off her glasses and did something different with her hair. Then, however, my interest moved back to her description of the crystalline X-ray diffraction pattern.”

Franklin bar inte glasögon enligt en av hennes närmaste vänner – Anne Sayre – som senare skrev en bok – där hon bland annat kommenterar Watson biografi.

James D. Watson är samme person som nyligen påstått att svarta, överviktiga och kvinnor inte är lika smarta som vita, smala män. Senare bad han om ursäkt: Jag kan inte förstå hur jag har kunnat säga det.

Det kan jag – han har sagt så för att han tycker så. Punkt slut.

1967 upptäckte Jocelyn Bell pulsarerna. För detta fick hennes handledare Antony Hewish och en medarbetare – Martin Ryle – nobelpriset. Jocelyn Bell fick inget pris – vilket väckte starka reaktioner – och man kallade händelsen ett skämt – ett No Bell Prize.

Det finns olika bortförklaringar till händelsen – bland annat att eftersom han var hennes handledare och hon var på hans labb så är det så. Handledaren får äran av det som assistenterna gör. Är det en bra förklaring?

George H. Hitchings och hans kollega Gertrude B. Elion

Faktum är att man inte behöver ha doktorerat för att få priset och man kan vara någons assistent och ändå få nobelpriset. Gertrude Belle Elion föddes i New York 1918. Hon tog examen – men kunde inte doktorera – eftersom kvinnor inte tilläts ha en doktorandplats på New York University 1941. Istället arbetade hon som assistent åt George H. Hitchings på läkemedelsföretaget Burroughs-Wellcome (nu GlaxoSmithKline). 1988 delade de två på nobelpriset i medicin för de sex läkemedel som de uppfunnit:

 • merkaptopurin, första behandlingen mot leukemi.
 • azatioprin första immunosuppressiva läkemedlet används vid organtransplantation.
 • allopurinol används vid gikt.
 • pyrimetamin mot malaria.
 • trimetoprim används mot meningitis, blodförgiftning, och bakterieinfektion i urinröret.
 • aciklovir mot munherpes.

Det finns alternativa nobelpris – Right Livelihoodpriset grundades av frimärkssamlaren Jakob von Uexkull – som tidigare försökt få Nobelstiftelsen intresserad av ytterligare ett pris. Priset delas vanligen ut i fyra delar. I år (den 7 december klockan 18) kommer dessa personer samt en organisation få dela på summan – 2 miljoner kronor;

Percy och Louise Schmeiser, Kanada, belönas för att de, enligt juryn, ifrågasätter den miljömässigt och moraliskt snedvridna tolkningen av patentlagar.

Juristen Christopher Weeramantry, Sri Lanka, får priset för sitt arbete med att stärka och bredda folkrätten.

Dekha Abdi från Kenya har arbetat med freds- och konfliktlösning i en rad afrikanska länder som Uganda, Etiopien, Sudan och Sydafrika.

Och företaget Grameen Shakti, Bangladesh, får Right Livelihood-priset för att det erbjuder miljövänlig belysning och energi till tusentals byar i Bangladesh.

DN om Grameen Shaktis arbete med solceller i Bangladesh.

Paul Greengard

Ytterligare ett alternativt nobelpris har instiftats; ”The Pearl Meister Greengard Prize” grundades av nobelpristagaren Paul Greengard på grund av han tröttnat på den manliga dominansen bland de som varje år tilldelas nobelpriset. Paul Greengard grundade priset 1998 till minne av sin mor som avled i samband med att hon födde honom. År 2000 fick han nobelpriset och han la hela summan ca 2,9 miljoner kronor i fonden för sitt pris. Priset delas endast ut till kvinnor och endast i ämnet biomedicin.

Hittills har dessa kvinnor fått priset:

 • Nicole Marthe Le Douarin (2004)
 • Philippa Marrack (2005)
 • Mary Frances Lyon (2006)
 • Gail R. Martin, Elizabeth Robertson(2007
 • Det progressiva USA bloggar om Paul Greengard och hans pris.

  Aftonbladet skrev 2005 om kvinnor som hoppat av forskningen och hur könsfördelningen såg ut då mellan professorerna på landets universitet.

  SvD: Ett helt nytt system för befordring inom universitet och högskolor med över tusen nya tjänster ska öka kvinnornas möjlighet att göra akademisk karriär.

  Marie Wahren-Herlenius blir professor i experimentell reumatologi och dessutom vice prefekt för den stora medicinska institutionen på KI. Det klarar hon av med hjälp av ett stort nätverk – som kan ta hand om barnen…

  Svenska akademiens motivering till att Doris Lessing skulle få årets nobelpris i litteratur löd: ”Den kvinnliga erfarenhetens epiker, som med skepsis, hetta och visionär kraft har tagit en splittrad civilisation till granskning”.

  Lessing uppskattade inte motiveringen: – Jag vet inte vad de menar med det. Varför inte ”den mänskliga erfarenheten”? Varför just den kvinnliga? Jag har aldrig gillat uppdelningen i manligt och kvinnligt.

  Och jag kan bara hålla med – när har en manlig författare fått sitt nobelpris för att han har varit ”den manlige erfarenhetens epiker”?

  För övrigt verkade Lessing glad över beskedet: – Jag har vunnit vartenda jävla europeiskt litterärt pris det går att vinna och nu detta, ja det är fantastiskt, fortsätter pristagaren.

  Men till Stockholm kommer hon inte – och det är inte ens Lessing som läser sitt inspelade tacktal; ”On not winning the Nobel prize”. (Uppdatering: Talet var mycket bra – kan läsas här – bland annat).

  För övrigt är ordet vetenskapsman ett fånigt ord för forskare. När konstnären Rosa Bonheur – som första kvinna utnämndes till den franska hederslegionen år 1865- sa kejsarinnan Eugènie: Jag är så glad att jag fick göra detta under min livstid. Detta bevisar att geni inte har något kön.

  På engelska heter vetenskapsman scientist. Ett könsneutralt ord som uppfanns av en recensent som försökte sammanfatta allt som ”vetenskapsmannen” Mary Sommerville arbetade med. Boken som skulle recenseras hette On the Connexion of the Physical Sciences och kom ut år 1834.

  Om alla dessa människor finns en uppsjö av böcker.

  En bok som jag verkligen vill rekommendera är Nina Burtons Den nya kvinnostaden. Den handlar om flera starka, spännande, särskilda kvinnor ur historien. I slutet av boken finns ett bra referenslista – böcker som Burton rekommenderar och ett personregister. Burton har rest i flera av dessa kvinnors fotspår. Vissa platser – som jag inte trodde var möjliga att hitta – som till exempel Hildegard av Bingens kloster – har hon hittat. Där klostret låg ligger numera ett köpcentrum. Svenskarna rev klostret under 30-åriga kriget.

  Det finns flera böcker om Rosalind Franklin bland annat; Rosalind Franklin and DNA av Anne Sayre samt Rosalind Franklin – the dark lady of DNA av Brenda Maddox. Man kan jämföra James D. Watsons biografi med dessa. Fast egentligen vill jag inte uppmana till köp av något han har skrivit.

  Om Marie Curie: Obsessive Genius: The Inner World of Marie Curie av Barbara Goldsmith. Jag vet inte om boken är bra – jag har den inte.

  Marie Curie: The Woman Who Changed the Course of Science av Philip Steele.

  Om Marie Curie finns det hur många böcker som helst – men jag har ingen bok om henne. Min dotter fick en enkel barnbok på engelska av mig. Så att hon kunde träna språk och på köpet bli mer allmänbildad. Boken heter Marie Curie och är skriven av Lisa Wade McCormick. Vackra foton. Enkel text. Köp den gärna till ett nyfiket barn.

  Om Mary Somerville: Mary Somerville: Science, Illumination, and the Female Mind. Jag har inte heller denna bok. Har ingen bok om henne heller – så jag kan inte rekommendera något. Det fantastiska är att hennes egen bok finns i nytryck. Men eftersom jag inte är forskare så skulle jag trolligen inte ha någon glädje av den.

  För den som är ute och reser kan det vara intressant att veta att det finns ett college uppkallat efter henne; The Somerville College i Oxford – ett av de första college för kvinnor där.

  Det finns en bok om kvinnor och vetenskap: Förbjuden Frukt På Kunskapens Träd : Kvinnliga Akademiker Under 100 År.

  Boken är en essäsamling – ett kapitel är skrivet av Agnes Wold och Cecilia Chrapkowska och handlar bland annat om Rosalind Franklin och Nanna Svartz – samt om ”The leaking Pipeline” – dvs: Varför finns det så många kvinnliga forskare på grundnivå – men få på högre nivå och ännu färre kvinnliga professorer. Är det familj och barn som hindrar? Nej – gifta kvinnor tenderar att klara sig bra, skriver många vetenskapliga artiklar och kommer längre än ogifta kvinnor utan barn. Vad är då orsaken till kvinnofallet? Läs boken. Jag har bara läst ett kapitel – ett som min vännina Lydia kopierade och skickade. Nu vill jag ha hela boken.

  Bokus

  Adlibris

  Annonser

  14 kommentarer

  1. Du får mig att rysa av glädje över att du tagit dig an detta projekt att föra fram kvinnorna ur historien, visa på den orättfärdiga behandling kvinnor fått och fortfarande får utstå, men framför allt visa vilken samling snillen och extraordina personligheter som hållits i historiens skugga, bara på grund av sitt kön

   Du nämner namn som får mig att le stort, inte minst Marie Curie som jag döpt min Mac-dator till.:)

   Jag visste att Wilkins och Franklin inte drog jämnt, men hade inte en aning om att hon liksom andra kvinnor inte fick bevista matsalen. Tänk att vara så otroligt skarp och framstående inom ett område och sedan inte bli behandlad utifrån detta, utan utifrån sitt kön. Prata om att man reser ragg när man inser detta.
   Vad anbelangar Watson så läste jag hans The double helix för många år sedan och reagerade också över hur han beskrev Franklin. Men på så sätt bidrog han också till att jag ville veta mer om henne och gick på jakt i tidskrifter och dylikt. När sedan ”The dark lady of DNA” kom ut för inte så länge sedan så beställde jag genast ett exemplar.

   Man har diskuterat huruvida hon skulle ha fått nobelpriset eller inte om hon levt, men som du säger, man slapp ta denna diskussion då hon hann dö innan priset delades ut -62. Klart hon skulle fått priset!

   Historien runt Jocelyn Bill och No Bell Prize kände jag inte till och om motivationen till varför hon inte fick priset berodde på de du säger så är det både pinsamt och en skandal. Kan man bli annat än förbannad?

   Du nämner Elion och hennes välförtjänta pris. En annan briljant pristagare Barbra McClintock fick det 1983 efter att ha behövt vänta alldeles för länge, Hon fick det, ensam, obestritt! Många påstår att anledningen att få vänta så länge var just den att hon var kvinna.

   Sommerville visste jag ingenting om, och inte heller, pinsamt nog, ”The Pearl Meister Greegard Prize”. Det gör jag nu, tack vare dig! Tack Guldkorn!

  2. Niklas:
   Tack för din fina kommentar.
   Jag kom på att Anne Sayre – Rosalind Franklins väninna – som skrev Rosalind Franklin and DNA hade kommenterat Watsons bok. Bland annat så klagar Watson på att hon har glasögon – vad det nu har med hennes briljans och kunnande att göra – men Anne Sayre skriver att Franklin aldrig bar glasögon – hon hade en utmärkt syn. Och hon använde alltid läppstift – vilket enligt Watson tydligen var ett krav för att vara kvinnlig forskare av klass. Men Franklins läppstift var diskret – så han såg kanske inte det på avstånd.
   Dessutom skriver Watson att Franklin skulle vara Wilkins assistent – vilket hon inte var – de var forskare på samma nivå.
   Dessutom ska jag lägga till ytterligare ett boktips: Förbjuden frukt på kunskapens träd: kvinnliga akademiker under 100 år. En bok med essäer av olika författare.

   Angående “The Pearl Meister Greengard Prize” så kände jag inte till det heller – innan jag skrev detta inlägg.

  3. Vad spännande att läsa om de saker du berättar. Men dessvärre också otroligt trist, att Watson är en sån idiot! Det är inte bara en kvinnas briljans som värderas när det gäller deras forskning, utan även hennes utseende. Tanken på att Franklin skulle vara jämbördig med Wilkins var nog svår att acceptera för Watson verkar det som.

   Boktipset, det tackar jag för.

   Vad gäller priset så finner jag det lite märkligt att det inte blivit mer känt. Tycker inte du det?

   På tal om forskare, har du sett mitt första inlägg ifrån den 8 juni? Hon verkar vara ett ödmjukt snille, eller vad tycker du? Jag undrar om hon inte både har glasögon och läppstift, förvillande eller hur? Vems assistent är hon? Kanske Watson vet?

  4. Niklas:
   Tack för tipset – nu har jag skrivit ett snabbt inlägg om henne också…

  5. Wow, vad bra det här var då! Heja heja

  6. Henrik:
   Tack
   *slår ner blicken och rodnar klädsamt*

  7. Gillade verkligen att läsa detta. Är impad av din redogörelse och tackar för kunskapen.

  8. Lars:
   Det gläder mig att du uppskattade inlägget.
   Och det gör mig bekymrad att Nobelpriset ser så (nästan) enkönat ut i år igen.
   Men Right Livelihoodpriset får väl uppväga.
   Och “The Pearl Meister Greengard Prize” – undrar vem som får det i år?

  9. Hej! Letade efter information om Marie Curie när jag hamnade på din text om Rosalind Franklin. Jag skrev två små texter om henne inspirerade av din information om henne. Jag blev så tagen av den djävulska orättvisan. Kan du hitta på min blogg. Hoppas att det var OK, säg till annars, så tar jag bort mina ord. Hälsa Ethel Hedström med blogg som nedan.

   • PS: Jag försöker kommentera på din blogg, men det funkar av någon anledning inte.

  10. Så roligt.
   Klart det är ok, mer än ok. Det är ju meningen att orättvisorna ska ut i ljuset, att de ska belysas och helst inte upprepas.

   Ska kolla din blogg.

   • Så skönt att du tycker det. Fattar inte varför det inte går att kommentera på min blogg. Ska kolla din blogg nu fortsättningsvis också.

    • Tyvärr har jag varit mycket dålig på att uppdatera min blogg.
     Sanningen är att jag inte skrivit något sedan 2008.

     Men jag har lovat mig själv att komma igen.
     Jag tycker ju att det är roligt.
     Och dessutom håller jag föredrag om glömda och gömda kvinnor i historien, så detta är en del av mitt liv.

  11. Mycket intressant tycker jag. Hoppas att du börjar igen.


  Kommentarer inaktiverade.

  %d bloggare gillar detta: